Oferta

Zapraszam do zapoznania się z ofertą
 


Konsultacje

cykl 4 spotkań, na których przyglądamy się trudnościom Klienta, próbujemy je nazwać oraz ustalić cel dalszej terapii, jeśli wspólnie ustalimy że terapia byłaby wskazana. Jest to też czas by się wzajemnie poznać i zdecydować czy ja jako terapeutka jestem dla Ciebie Klientko/ Kliencie odpowiednia , czy wzbudzam Twoje zaufanie oraz czy mam wystarczające zasoby by towarzyszyć Tobie w tej drodze.


Terapia krótkoterminowa

cykl kilku – kilkunastu spotkań, na których wspieram Klienta w uporaniu się z jego trudnością/problemem bądź zdarzeniem, które destrukcyjnie wpłynęło na jego psychikę, jak np. utrata pracy, rozstanie, choroba, żałoba,narodziny dziecka lub inna zmiana życiowa...


Terapia długoterminowa

cykl spotkań nastawiony na budowanie trwałych zmian w zachowaniu i sposobie myślenia Klienta. Długość trwania jest trudna do określenia. Klient sam decyduje o zakończeniu terapii.


Terapia par

cykl kilku – kilkunastu spotkań, które mają na celu wsparcie Partnerów w odnalezieniu „wspólnego języka”, wzajemnego zrozumienia, sposobów rozwiązywania konfliktów, przezwyciężenie kryzysów w związku.


Terapia on-line

każda z powyższych form spotkania może się odbyć na platformie Znanylekarz.pl.


Sesje psychoterapeutyczne

spotkania, które odbywają się regularnie raz w tygodniu, o stałej godzinie i trwają 50 min. Zawieram z Klientem tzw. kontrakt, w którym umawiamy się co do terminów spotkań, możliwości ich odwoływania oraz metod płatności.